Architectury API Mod för Minecraft 1.19 (Forge och Fabric)

⚡️ Tillgängliga versioner📥 Officiella nedladdningslänkar ( CurseForge )
Minecraft 1.19Ladda ner Architectury API 1.19
Architectury API Mod  1.19 Granskning och självstudie.

Architectury API Mod för Minecraft 1.19, ett modbibliotek som syftar till att underlätta utvecklingen av plattformsoberoende mods och av den anledningen implementeras den i flera mycket kända mods, från version 1.16 av Minecraft till den senaste, som är de viktigaste skaparna shedaniel, MaxNeedsSnacks och Juicebus. Förutom att vara tillgänglig för båda versionerna av de 2 Forge- och Fabric-modlastarna, syftade var och en till att förbättra vissa funktioner beroende på modlastaren, eftersom båda lastarna har olika implementeringar.

mod information.

Modbibliotek som underlättar arkitekturutveckling för Minecraft 1.19

Som redan nämnts är den lätthet som ger detta bibliotek när det gäller modding, en av dess huvudfunktioner att den har mer än 90 händelsekrokar, nätverksabstraktion, abstraktion av laddningssamtal, abstraktion av spelregistrering och en anteckning @ExpectPlatform lätt att använda så förutom allt som den största fördelen med Architectury API är att det är öppen källkod och slutligen är det mindre repetitivt för din plattformsoberoende mod.

lista och modinformation.

Hur laddar jag ner och installerar en mod för Minecraft 1.19? (SMEDJA/TYG)

  1. Ha Forge / Fabric installerat (välj lämplig modlastare för den version av moden du ska ladda ner)
  2. Ladda ner Architectury API ”.jar” -filen från de officiella länkarna (nedan har du dem)
  3. Öppna Windows-sökmotorn och sätt %appdata%
  4. Här hittar du mappen ”.minecraft”, skriv in den
  5. Leta här efter mappen ”mods”
  6. När de väl hittats är det där mods går sätter ”.jar” där
  7. Nu måste du bara öppna Minecraft, välj Forge / Fabric-profilen i din spelstartare (beroende på den nedladdade versionen)
  8. Starta Minecraft och njut av de mods du har installerat!
Något du borde veta (CopyRight):
– Vi använder bara officiella länkar till författarna, de är 100% säkra.
– Vi ändrar eller lägger inte till några extrafunktioner i någon av filerna.
– Alla moddar, texturer, shaders och innehåll finns inte på vår server.

Ladda ner Architectury API Mod Version 1.19 för Minecraft

Som nämnts har biblioteket olika funktion beroende på vilken modlastare du ska använda Forge eller Fabric, men basen som du startar är densamma för Forge- eller Fabric-modulen som gör att båda kan bero på en gemensam transformerad version och som skuggas senare, en falsk mod genereras också för att ladda den i rätt klasslastare vilket gör att Forge kan skuggas senare. o Fabric överför dina resurser.

  • Ett bibliotek som används ofta i de senaste versionerna och att dess utveckling med det ger många faciliteter som möjliggör dess implementering i flera mods eller till och med vår och allt tack vare dess utvecklare.

Klicka på följande knapp för att ladda ner Mode och dess tillägg:

Lämna en kommentar